Lär dig spela poker med Texas Hold'em Skolan
Start > Poker ordlista > Poker ordlista - H till L

Poker ordlista - H till L

  • Hole cards (Hålkort) - De två kort nedåtvända kort som man får av dealern.
  • Inside straight (Hålstege) - Om man har en stegdrag och saknar ett kort mellan det högsta och lägsta kortet i stegen. Får man sen in det saknade kortet har man fått en Inside straight.
  • Kicker - Om flera spelare har samma hand så är det kickern som avgör. Om t.ex. två spelare har par i damer och spelare A har ett Ess som högsta övrigt kort medan spelare B har en tia som högsta övrigt kort så är det spelare A som vinner eftersom denne har ett Ess som kicker.
  • Ladies (Damer) - En hand med två damer.
  • Late position - Sen position vid bordet. Som sen position menas de två positioner innan dealern.
  • Limit poker - Pokerspel där högsta och lägsta insats är fasta.
  • Limp in - När man går med in en hand utan höja insatsen.
  • Live hand - En hand som fortfarande "lever" dvs. man har fortfarande chans att vinna handen.
  • Loose play - När man går med i många händer utan att man nödvändigtvis har bra kort.

Texas Hold'em

Strategier och tips

Tävlingsformer i Texas Hold'em

Poker ordlista

Övrigt