Lär dig spela poker med Texas Hold'em Skolan
Start > Texas Hold'em > Grunderna i Texas Hold'em

Grunderna i Texas Hold'em

Att lära sig spela Texas Hold'em Poker är inte speciellt svårt, snarare väldigt enkelt, bara man tar sig lite tid att lära sig grunderna i Texas Hold'em. Spelet börjar med att spelarna som sitter närmast efter dealern satsar "lilla mörken" och "stora mörken" (small och big blind). Därefter delas två "stängda" kort ut till alla spelare. Dessa kort ska man inte visa för någon annan. De här två korten kallas för hålkort. Det är hålkorten som ligger till grund för den första satsningsrundan (bettingrundan) som nu följer. Här måste alla spelare antingen höja eller syna de mörka insatserna eller lägga sig (även kallat "folda" som är svengelska för fold).

Hålkort i Texas Hold'em
Hålkort med spader Ess och spader kung. En bra hand!

När den första satsningsrundan är klar lägger dealern upp tre gemensamma kort (eng. community cards). Dessa kort kallas för Floppen (The Flop). Nu görs ytterligare en satsningsrunda. Den som satsar först (positionen kallas på engelska "Under the gun") kan välja att antingen satsa eller checka. Att checka betyder att man låter bli att höja och det kan man göra om det inte är någon som redan höjt innan. Därefter kan alla andra spelare checka (om ingen före dem höjt), syna, höja eller lägga sig. Vanligtvis tillåts två eller tre "varv" av satsningar per satsningsrunda.

Floppen i Texas Hold'em
Floppen är de första tre gemensamma korten.

Efter floppen kommer det fjärde gemensamma kortet som kallas för The Turn. Nu upprepas proceduren med satsningarna precis som i Floppen.

Turn i Texas Hold'em
På turnen kommer det fjärde gemensamma kortet.

Till sist kommer ett femte gemensamt kort - The River. En sista satsningsrunda sker och då gäller det för spelarna som valt att inte lägga sig, att kombinera ihop den bästa handen med hjälp av sina hålkort och de fem gemensamma korten som ligger på bordet. Självklart ska handen bestå av totalt fem kort, dvs. två kort kommer inte räknas med i handen. Spelaren som har den bästa handen vinner det som finns i potten. Om det finns fler spelare med lika bra händer delar man potten (split).

River i Texas Hold'em
På rivern kommer det femte och sista gemensamma kortet.

Svårare än så här är inte grunderna i Texas Hold'em men det behövs en hel del träning för att bli en duktig Texas Hold'em spelare. Man kan ju inte lita på nybörjartur hela tiden. :-)
Lär dig om budgivning i Texas Hold'em.

Texas Hold'em

Strategier och tips

Tävlingsformer i Texas Hold'em

Poker ordlista

Övrigt