Lär dig spela poker med Texas Hold'em Skolan
Start > Texas Hold'em > Budgivning i Texas Hold'em

Budgivning i Texas Hold'em

I Texas Hold'em använder man mörka insatser (eng. blinds). Det innebär att de två spelare som sitter närmast efter dealern gör varsin insats innan dealern delar ut korten. Dessa insatser kallas för lilla och stora mörkarna (eng. small blind och big blind.) Den stora mörken är dubbelt så stor som den lilla mörken. Vem som är dealer varierar för varje hand. En "dealerknapp" visar vem som är dealer och den flyttas ett steg i medsols efter varje hand. På ett kasino är det oftast en anställd dealer som delar ut korten (Dock använder man en dealerknapp även här eftersom det vore orättvist om samma spelare skulle börja satsa i varje hand).

Stora och lilla mörkarna i Texas Hold'em
Fotograf Stora och lilla mörken. Dealern sitter på positionen innan.

Storleken på mörkarna varierar från bord till bord och i turneringar brukar mörkarna öka ju längre in i turneringen man kommer. I turneringar används ibland även något som kallas "Ante" som är en insats som alla spelare runt bordet ska betala innan varje hand.

Anledningen till att man använder mörka insatser är att få mer "action" i spelet eftersom många annars skulle slänga sina kort i väntan på de perfekta hålkorten. Du kan ju tänka dig hur lång tid det skulle ta att spela om alla la sig innan första insatserna.

Det finns tre olika typer av budgivningar i Texas Hold'em. Dessa är:

  1. Fixed Limit Texas Hold'em - (kallas även Limit Hold'em) det finns en förbestämd gräns för hur mycket man får satsa.
  2. No-Limit Texas Hold'em - (kallas även No-Limit Hold'em) man får satsa hur mycket som helst.
  3. Pot Limit Texas Hold'em - som mest får satsa så mycket som för tillfället ligger i potten.

Oavsett vilken typ man spelar så är tillvägagångssättet för att satsa detsamma:

Den som satsar först (positionen kallas på engelska "Under the gun") kan välja att antingen höja eller checka. Att checka betyder att man låter bli att höja och det kan man göra om det inte är någon innan som redan höjt. Därefter kan alla andra spelare checka (om ingen före dem höjt), syna, höja eller lägga sig. Vanligtvis tillåts två eller tre "varv" av satsningar per satsningsrunda.

Texas Hold'em

Strategier och tips

Tävlingsformer i Texas Hold'em

Poker ordlista

Övrigt